Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής

Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον ορισμό των Συμβούλων Σχολικής Ζωής του σχολικού έτους 2021-2022. Σύμβουλος σχολικής ζωής για τα τμήματα Α1,Α2,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2 είναι […]

Διαβάστε περισσότερα →

Διάκριση στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους με θέμα: «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» του Δήμου Παύλου Μελά

Η μαθήτρια του σχολείου μας, Μαρία Ιωάννα Αθανασοπούλου, διακρίθηκε στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους με θέμα: <Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία> κατακτώντας τον 3ο έπαινο με το διήγημα <Το τσίρκο>. Θερμά […]

Διαβάστε περισσότερα →

Παροχή Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 17107/16-09-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη της  με αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09-09-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4187/Β`/10.9.2021) και της με αριθμ. πρωτ. 111525/ΓΔ4/09-09-2021 KΥΑ (ΦΕΚ 4188/ Β`/10.9.2021), είναι δυνατή […]

Διαβάστε περισσότερα →