Ενημέρωση για την Ειδική Αγωγή

Παρακάτω παρατίθεται σύνδεσμος από την φιλόλογο εκπαιδευτικό της Ειδικής Αγωγής του σχολείου κ. Μόγκα Νικολέτα που αφορά παρουσιάσεις προς τους γονείς σχετικά με θέματα Ειδικής Αγωγής. https://tinyurl.com/y6stkca6

Διαβάστε περισσότερα →

Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής

Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον ορισμό των Συμβούλων Σχολικής Ζωής του σχολικού έτους 2021-2022. Σύμβουλος σχολικής ζωής για τα τμήματα Α1,Α2,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2 είναι […]

Διαβάστε περισσότερα →

Διάκριση στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους με θέμα: «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» του Δήμου Παύλου Μελά

Η μαθήτρια του σχολείου μας, Μαρία Ιωάννα Αθανασοπούλου, διακρίθηκε στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους με θέμα: <Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία> κατακτώντας τον 3ο έπαινο με το διήγημα <Το τσίρκο>. Θερμά […]

Διαβάστε περισσότερα →

Παροχή Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 17107/16-09-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη της  με αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09-09-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4187/Β`/10.9.2021) και της με αριθμ. πρωτ. 111525/ΓΔ4/09-09-2021 KΥΑ (ΦΕΚ 4188/ Β`/10.9.2021), είναι δυνατή […]

Διαβάστε περισσότερα →