Ενημέρωση για την Ειδική Αγωγή

Παρακάτω παρατίθεται σύνδεσμος από την φιλόλογο εκπαιδευτικό της Ειδικής Αγωγής του σχολείου κ. Μόγκα Νικολέτα που αφορά παρουσιάσεις προς τους γονείς σχετικά με θέματα Ειδικής Αγωγής.

https://tinyurl.com/y6stkca6