Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής

Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον ορισμό των Συμβούλων Σχολικής Ζωής του σχολικού έτους 2021-2022.

Σύμβουλος σχολικής ζωής για τα τμήματα Α1,Α2,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2 είναι ο εκπαιδευτικός Βρακάς Γιώργος.

Σύμβουλος σχολικής ζωής για τα τμήματα Α3, Α4, Β3,Β4,Β5,Γ3,Γ4,Γ5 είναι η κυρία Γιάγκου Δήμητρα.

Τρόποι επικοινωνίας με κ. Βρακά Γιώργο 

Τηλ. Σχολείου 2310641200 

mail: georgevrakaskav73@gmail.com

κινητό : 6949329048

Τρόποι επικοινωνίας με κ. Γιάγκου Δήμητρα :

Τηλ. Σχολείου 2310641200 

mail: gidisch2020@gmail.com

κινητό : 6977012913

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε μερικούς από τους τομείς λειτουργίας του Συμβούλου Σχολικής Ζωής

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής :

  •  συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων,
  •  σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά :
  1. η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών
  2.  μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα
  3.  μετάβαση σε άλλες βαθμίδες
  4.  σχολική κινητικότητα
  5. συμβουλευτική και ομάδες γονέων και
  6. παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.