Διάκριση στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους με θέμα: «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» του Δήμου Παύλου Μελά

Η μαθήτρια του σχολείου μας, Μαρία Ιωάννα Αθανασοπούλου, διακρίθηκε στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους με θέμα: <Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία> κατακτώντας τον 3ο έπαινο με το διήγημα <Το τσίρκο>. Θερμά συγχαρητήρια απ’ όλη την σχολική μονάδα. 

Παρακάτω ο σύνδεσμος ανάρτησης αποτελεσμάτων:

Αποτελέσματα του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους με θέμα: «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»