Νέα του Σχολείου

Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Α’ Γυμνασίου

Για τις εγγραφές των μαθητών από το Δημοτικό στην Α’ Γυμνασίου αναμένουμε οδηγίες από το υπουργείο.

Οι γονείς/κηδεμόνες να έχουν υπόψη τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής Μητέρας και Πατέρα ή Κηδεμόνα
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ, ως αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας
  • Σε περίπτωση Διαζυγίου δικαστική απόφαση ή συμφωνητικό κηδεμονίας – επιμέλειας.
  • Για τους μαθητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια της Ελλάδας, πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο.
  • Σε περίπτωση που υπάρχει διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία Γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου

Όταν προσέλθετε στο σχολείο για την εγγραφή θα συμπληρώσετε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση όπου θα χρειαστούν πληροφορίες όπως: αριθμοί τηλεφώνων γονέων/ κηδεμόνων, email επικοινωνίας του κηδεμόνα και ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα όπως είναι γραμμένο για εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα του taxis.

Μοιραστείτε το...!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • LinkedIn