Δικαιολογητικά για την Εγγραφή  μαθητή/ τριας στην Α΄ Γυμνασίου

Δικαιολογητικά για την Εγγραφή  μαθητή/ τριας στην Α΄ Γυμνασίου

Κατά την εγγραφή του μαθητή στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας:

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής Μητέρας και Πατέρα ή Κηδεμόνα
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ, ως αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας
  • Σε περίπτωση Διαζυγίου δικαστική απόφαση ή συμφωνητικό κηδεμονίας – επιμέλειας.
  • Για τους μαθητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια της Ελλάδας, πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο.
  • Σε περίπτωση που υπάρχει διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία Γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου

 

Επίσης θα συμπληρώσετε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση εγγραφής όπου θα χρειαστούν πληροφορίες όπως: αριθμοί τηλεφώνων γονέων/ κηδεμόνων, email επικοινωνίας του κηδεμόνα και ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα όπως είναι γραμμένο για εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα του taxis.

 

Μοιραστείτε το...!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • LinkedIn