Όλα τα άρθρα του/της Agis Kalogiannis

Eπίσκεψη στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

ΟΤΑΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας και της Περιβαλλοντικής ομάδα 12 μαθητών επισκέφθηκε το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και ξεναγήθηκε από συνεργάτη του μουσείου τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο την Ημέρα των Τριών Ιεραρχών, ημέρα των Γραμμάτων και της Γνώσης.
Η παρουσία των μαθητών ήταν εξαιρετική, όσον αφορά το ήθος και τη συμμετοχή, γεγονός που προκάλεσε θετικά σχόλια από το ξεναγό του μουσείου.
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
Τεμελούδης Χρήστος
Καναράκης Γιάννης
Ιορδανίδου Καλλιόπη
Κούρτης Αθανάσιος
Κουζουτζόγλου-Ευφραιμίδου Αγγελική
Λάσκος Παναγιώτης
Γκουντσούδης Στέλιος
Κάργα Αναστασία
Σκανδάλης Αλέξανδρος
Κοσμίδης Δημήτριος
Οργιανέλη Τριανταφυλλιά
Μπογιατζόγλου Αναστασία

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Graffiti στο σχολείο μας

Σύγχρονη Τέχνη και Δημόσιος Χώρος

Ο Δήμος Παύλου Μελά σε συνεργασία με την εταιρεία Butterfly επέλεξε επτά (7) Σχολεία για να αποτυπώσουν οι μαθητές, με τη  τέχνη του graffiti, αντικαπνιστικό μήνυμα.

Το 4ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης ανταποκρίθηκε άμεσα, οργανώθηκε ομάδα δέκα (10) μαθητών Γ΄ Γυμνασίου η οποία συνεργάστηκε με τους καλλιτέχνες. Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 το έργο «εκτελέστηκε»! Η ομάδα δούλεψε με όρεξη και φαντασία και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό.

     Διακοσμεί τοίχο της αυλής στου Σχολείου μας, προτρέποντας τη νέα γενιά να υιοθετήσει σωστές συνήθειες.OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Επιλογή πρακτορείων για σχολικές εκδρομές Αθήνας και Φιλιατών

Για την Αθήνα  (Βουλή των Ελλήνων)

Επιλέχθηκε  το πρακτορείο Via Volta Tours με κόστος ανά μαθητή 84 ευρώ.

Για τους Φιλιάτες

Επιλέχθηκε το πρακτορείο Τσιγγερλιώτης  Tours με κόστος ανά μαθητή 29 ευρώ.

Πράξεις ΕΣΠΑ

Στο σχολείο μας υλοποιούνται οι παρακάτω πράξεις:

  1. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη

μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2
& 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007 -2013), που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες για τέσσερα σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014). Το
έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες
Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου,
αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί
η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για
ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες
μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων,
ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική
αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως
όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί,
αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι),
κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου, ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία,
δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα
σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το

οποίο υποστηρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη
σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το προσωπικό αυτό
προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από
κατάλληλες δομές.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της
ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ? επέκταση στη
σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα τους
στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Οι κύριες Δράσεις της Πράξης είναι οι ακόλουθες:
Δράση 1: Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για
τέσσερα σχολικά έτη
Δράση 2: Συγκέντρωση και συμπλήρωση Επιμορφωτικού Υλικού και Ειδικών Εργαλείων
Δράση 3: Προγράμματα επιμόρφωσης και διαρκής υποστήριξη των εκπαιδευτικών
Δράση 4: Επιχειρησιακό Σχέδιο διαμόρφωσης δομής/δικτύου δομών για την υποστήριξη του
προσωπικού του Προγράμματος με αναβάθμιση και προσαρμογή των υφιστάμενων
υπηρεσιών, δομών και φορέων.

2.   «Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό

Πρόγραμμα- ΑΠ 1,2,3», και «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής
Διδασκαλίας 2012- 2015- ΑΠ 1,2,3»

3.  «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της
ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3»

11/11/2013 συνάντηση με τους γονείς των μαθητών του σχολείου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα 11/11/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα  17.30 μ.μ πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Μουλογιάννη Λεωνίδα, συνάντηση με τους γονείς των μαθητών του σχολείου μας.

Έγινε ενημέρωση για την φοίτηση των μαθητών και για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν και καθηγητές του σχολείου οι οποίοι ενημέρωσαν τους γονείς.